Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen on etsittävä rohkeasti uusia tapoja toimia

02.10.2023

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ensimmäisestä palvelustrategiasta on saavutettu neuvottelusopu. Palvelustrategiassa linjataan hyvinvointialueen tavoitetila alueen sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestämiseksi ja kehittämiseksi.

Kokoomuksen aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja, aluevaltuuston neuvottelutoimikunnan puheenjohtajana neuvotteluja johtanut, Mervi Katainen on tyytyväinen palvelustrategian sisältöön:

"Olemme tyytyväisiä saavutettuun neuvottelutulokseen ja palvelustrategian linjauksiin. Tavoitteena on tehdä asioita selkeästi uudella tavalla, muun muassa toimintamalleja uudistamalla ja edistämällä etä- ja digipalveluiden ja kotiin vietävien palvelujen käyttöä. Hyvinvointialueen on saatava muutettua palvelujen painopistettä erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ja ennaltaehkäiseviin palveluihin. Palvelujen käyttäjän kannalta on tärkeää, että hoitopolut ovat sujuvia ja yhteistyö eri toimijoiden välillä saumatonta. Hyvinvointialueella on etsittävä ennakkoluulottomasti parhaita käytäntöjä, joilla voidaan turvata asukkaiden tarvitsemat palvelut tiukassa taloustilanteessa."

Kokoomusryhmän varapuheenjohtaja Anna Sahiluoma toteaa, että nyt julkistettu neuvottelutulos linjaa rohkeat askelet Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluiden kehittämiseksi:

"Hyvinvointialueen palvelustrategian keskiössä ovat oikea-aikaiset ja ennakoivat palvelut. Hyvinvointialue lisää asiakkaiden valinnanvapautta muun muassa hyödyntämällä monituottajamallia ja edistämällä palvelusetelin käyttöä useissa palveluissa. Samassa yhteydessä selvitetään edellytyksiä valikoitujen terveysasemien ulkoistamiseen, mistä on alueellamme entuudestaan hyviä kokemuksia. Myös tiimimallin ja omalääkärimallin laajentamista tarkastellaan keinoina parantaa asukkaiden hoitoon pääsyä."

Kokoomusryhmän toinen varapuheenjohtaja Ville Laakso lisää: "Hyvinvointialueen palvelustrategiasta löytyy hyviä nostoja sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuden turvaamiseksi alueellamme. Esimerkiksi kustannustietoisuuden parantaminen vahvistaa tiedolla johtamista ja mahdollistaa palveluntuottajien vertailun. Hyvinvointialueen palveluiden on oltava laadukkaita ja vaikuttavia. Tämä vaatii selkeiden tavoitteiden ja mittareiden asettamista ja aktiivista tavoitteiden toteutumisen seurantaa. Tähän palvelustrategia antaa hyvät suuntaviivat."

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen tiedote palvelustrategianeuvottelujen tuloksesta täällä >>

Länsi-Uusimaan hyvinvointialueen palvelustrategialuonnokseen voit tutustua täällä >>