Mistä säästäisin? (kuntataloutta)

25.02.2021

Kirjoittelin aiemmin siitä, että kotihoidon tuen leikkaaminen oli minusta virhe. Aika usein, kun leikkauksia kyseenalaistaa saa vastaukseksi, että kun rahaa ei ole, niin mistä sen sitten ottaa? Niinpä päätin vaihteeksi kirjoittaa siitä mistä minä säästäisin ja miten.

Minusta kunta on olemassa kuntalaisia varten. Kunnan tehtävä on tuottaa palveluja kuntalaisten tarpeisiin! Sitä tehdäkseen kunta mm. palkkaa ihmisiä, ostaa tuotteita ja rakentaa infraa. Kaikki tämä pitäisi tehdä niin, että tulot ja menot olisi tasapainossa.

Kirkkonummea kuitenkin vaivaa toinen toistaan epäonnisempia rakennusurakoita, joiden budjetit on valtavasti paisuneet. Näiden takia sitten vyötä kiristetään talouden tasapainottamiseksi. Miljoonia euroja paisuneiden urakoiden takia vaan saa olla jatkuvasti leikkaamassa sieltä sun täältä; yhdellä kotihoidon tuen kuntalisällä ei päästä mihinkään.

Ensimmäinen säästökohteeni: Hankinnat

Kirkkonummen kunnalla on todellinen ongelma investointiprojektien johtamisessa. Tällä hetkellä kunnalla ei ole hankintastrategiaa, joka ohjaisi sitä mitä ja miten hankintoja tehdään. Hankintastrategia olisi juuri se mikä kunnassa selkeästi määrittää hankintojen osalta, mitä pitää tehdä ja missä aikataulussa, jotta omat resurssit huomioiden päästään haluttuihin tavoitteisiin. Tavoitteet pitäisi asettaa kategorioittain, jotta päästäisi parhaisiin tuloksiin. Tässä seuraavalla valtuustolla on iso haaste. 

Miten: Hankintojen johtamista kehittämällä; tiedolla johtamalla; luomalla kategoriamallin mukainen hankintastrategia

Kuntalaisilla on suuri intressi hankintaprosessien onnistumiseen. Hyvin johdetut ja kilpailutetut hankinnat tuovat sekä ennustettavampia ja kustannustehokkaampia että korkeampilaatuisia palveluita ja tuotteita. Hankintojen paremmalla johtamisella voisi paitsi säästää, parantaa laatua myös ohjata hankintoja kunnan strategian kannalta tärkeisiin kohteisiin. Hankintoja paremmin johtamalla voi parantaa oman kunnan elinvoimaa ja toteuttaa vastuullisuutta. Markkinavuoropuheluun panostamalla hankintojen kriteerejä voidaan painottaa lähituotteita suosivaksi, mikä sekä auttaa paikallisia yrityksiä, myös vähentää kuljetusmatkoista syntyviä päästöjä. Näin Kirkkonummen yritystoiminta ja työllisyys saavat uutta elinvoimaa. Näin kunta pystyy myös toteuttamaan vastuullisuutta.