SDP ja RKP valitsivat Länsi-Uudenmaan peruspalveluiden heikentämisen tien

14.10.2022

RKP:n varapuheenjohtaja ja hyvinvointialueen hallituksen toinen varapuheenjohtaja Henrik Wickström ihmetteli 10.10. Kirkkonummen sanomissa Kokoomuksen toimintaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen hallituksen budjettikehyksen käsittelyssä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) vuoden 2023 rahoituksesta puuttuu hyvinvointialueuudistuksen myötä n. 95 miljoonaa euroa. HUS julkaisi 28.9.2022 tiukan säästöohjelman, jossa palveluverkosta ollaan säästämässä 18,1 miljoonaa euroa. Säästötoimenpiteitä on suunniteltu kohdistettavan mm. Lohjan sairaalan synnytysosastoon ja päivystykseen sekä Länsi-Uuttamaatakin palvelevaan Pasilan nuorisopsykiatrian tutkimusosastoon.

Eri puolueet ovat esittäneet vastalauseitaan toimintojen lakkauttamiselle. Ehdotetut säästötoimet, erityisesti palveluverkkoon kohdistetut, ovat julkisessa keskustelussa ja sosiaalisessa mediassa koettu osin poliittisiksi. Voikin olla, että ehdotettujen säästötoimien tarkoituksena on nimenomaan nostattaa vastareaktioita ja näin mahdollistaa HUS:lle lisärahoituksen saaminen.

HUS:n yhtymähallitus on talousarviokäsittelynsä yhteydessä 3.10. palauttanut asian valmisteluun ohjeistaen valmistelijoita etsimään vaihtoehtoisia säästökohteita ja jatkamaan neuvotteluja rahoituksesta niin omistajien, Helsingin kaupungin kuin Uudenmaan hyvinvointialueiden kanssa. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella on neljä edustajaa HUS:n yhtymähallituksessa: kaksi kokoomuksesta, yksi SDP:stä ja yksi RKP:stä.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen hallituksen kokouksen aikaan neuvottelut hyvinvointialueen ja HUS:n välillä olivat kesken. Kokouksessa käsittelyssä ei ollut HUS:n ohjaus, vaan sen sijaan hyvinvointialueen talousarviokehys. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen talousarvio on nykytiedoin n. 100 miljoonaa alijäämäinen vuonna 2023. Alijäämäinen tulos on laskettu HUS:n yhtymäkokouksen heinäkuussa vahvistamalla ensi vuoden menokehyksellä. HUS erikoissairaanhoidon osuus Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen menoista on n. 30%.

Kokoomus teki aluehallituksen 10.10. kokouksessa esityksen asian palauttamiseksi valmisteluun, jotta hyvinvointialueen ja HUS:n väliset neuvottelut voitaisiin saada päätökseen ennen varsinaisesta kehyksestä päättämistä. Tällöin päätös kehyksestä voitaisiin tehdä paremmin tiedoin HUS:n todellisista kustannuksista.

Kokouksessa aluehallituksen varapuheenjohtaja, SDP:n Joona Räsänen, teki sen sijaan seuraavan esityksen: "HUS-yhtymän talousarviokehystä on tarkasteltava yhtymän talousarviovalmistelun yhteydessä siten, että yhtymän palveluverkostoon kohdistuvia palveluiden lopetuksia ei toteuteta. HUS-yhtymän talousarviokehyksen muutoksella on suora vaikutus hyvinvointialueen talouden toimintakehykseen, mikä taas on otettava huomioon hyvinvointialueen taloussuunnittelun edetessä."

Laki vaatii, että hyvinvointialueen talous on saatava tasapainoon taloussuunnitelmakaudella, vuoteen 2025 mennessä. Tämä tarkoittaa, että vuonna 2023 syntynyt alijäämä on katettava vuosien 2024-2025 aikana. Jo nyt on ilmiselvää, ettei Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue pysty tehostamaan toimintaansa lyhyellä tähtäimellä niin paljoa, että talous saataisiin taloussuunnitelmakaudella lain vaatimaan tasapainoon pelkästään tehostamalla. Tämä tarkoittaa, että talouden tasapainottamiseksi suunnitelmakaudella palveluista on leikattava. Mitä enemmän alijäämää ensi vuonna syntyy erikoissairaanhoidossa (HUS), sitä enemmän palveluita joudutaan perustasolla Länsi-Uudellamaalla leikkaamaan. Räsäsen ja sosiaalidemokraattien varsinaiseksi päätökseksi muodostunut esitys siis käytännössä siirtää säästöpainetta entisestään HUS:lta koko Länsi-Uudenmaan perustason palveluihin niitä heikentävästi.

Totesin aluehallituksen kokouksessa 10.10.2022:

"Kukaan meistä ei halua lakkauttaa Lohjan sairaalan synnytysosastoa tai päivystystä sen enempää kuin säästää Pasilan nuorisopsykiatrisestakaan. Jo tällä hetkellä nuorisopsykiatrinen on sellaisessa kriisissä, että se oikeasti maksaa ihmishenkiä. Olen kuitenkin varma, ettei kukaan meistä hyvinvointialueenhallituksessa myöskään halua vastaavia leikkauksia tehdä perusterveydenhuollon tasolla säästöpaineen siirtyessä entisestään HUSista hyvinvointialueelle. Jokainen voi oman kuntansa osalta miettiä mitä yhden terveyskeskuksen sulkemalla voi säästää ja mitä vastaavan säästön aikaansaaminen perustasolla vaatii. "

HUS:n kokoisen organisaation, jonka toiminnan koko on n. 2,8 miljardia, on helpompi löytää 95 miljoonalla tehostamista ja vaihtoehtoisia säätökohteita kuin Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen, jonka oman toiminnan volyymi on n. 1,3 miljardia.

Sen lisäksi HUS:n ohjaus ei tapahdu hyvinvointialueen kehyskäsittelyn yhteydessä, vaan hyvinvointialueella on edustus sekä HUS hallituksessa, että yhtymäkokouksessa, jonka edustajaa voidaan ohjata toimiohjeella. Yhtymäkokousedustajan valinta ja toimiohjeen antaminen olivat myös käsittelyssä samassa hallituksen kokouksessa. Hallituksen keskusteluissa on mahdollisuus tuoda valmistelijoiden ja neuvottelijoiden tietoon hallituksen tahtotila ilman julkisia kirjauksia. Pidän hyvin lyhytnäköisenä ja vastuuttomana taktiikkana a) tuoda kirjauksia julkiseksi ajankohtana, jolloin neuvottelut hyvinvointialueen ja HUS:n välillä ovat kesken sekä b) ihmettelen syvästi tehtyä ehdotusta. Samoin pidän äärimmäisen epärakentavana sitä, että aluehallituksen varapuheenjohtajat SDP:n Joona Räsänen ja RKP:n Henrik Wickström eivät selvästi luota Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen virkamiesten ja neuvottelijoiden kyvykkyyteen. Kokoomus kannatti erittäin perustellusti äänestyksessä virkamiesesityksenä laadittua pohjaesitystä.

En voi omasta puolestani kuin ihmetellä sitä, että vaalikiima on iskenyt jo näinkin aikaisin. Toivoisin aluehallituksen varapuheenjohtajien ennemminkin keskittyvän hyvään yhteistyöhön hyvinvointialueen hallituksessa kaikille yhteisten tavoitteiden edistämiseksi kuin viljelemään populismia ja valheellisia väittämiä lehtien palstalla. Niin aluevaltuuston puheenjohtajiston kuin aluehallituksen puheenjohtajien tehtävänä on edistää luottamusta ja yhteistyötä kaikkien ryhmien välillä koko alueen ja sen asukkaiden parhaaksi. Jos tähän ei kyetä - tai ei ole aitoa tahtoa - työskennellään väärissä tehtävissä. Lopputuloksena yhä heikkenevät palvelut Länsi-uudenmaan hyvinvointialueen asukkaille. Tätä sdp:n ja rkp:n äänestäjät tuskin tammikuun vaaliuurnilla halusivat.