Yhteiset talkoot

26.08.2022

Energiatehokkuuden merkitys on noussut viime aikoina valtavasti. Venäjän helmikuussa käynnistämä hyökkäyssota Ukrainaan on aiheuttanut akuutin energiakriisin. Ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin energian riittävyys on ensi talvena kyseenalainen. Energian hinta nousee eikä loppua näy. Seuraavat kuukaudet tulevat olemaan varsin kohtuuttomia monelle kotitaloudelle. Sen sijaan ei ole kohtuutonta olettaa, että kaikki osallistuvat näihin talkoisiin. Kunnan tulisi olla nyt näyttämässä esimerkkiä kuntalaisille.

Pitkällä tähtäimellä muutos kestävään energiankäyttöön ja päästöttömään energiaan on muutenkin väistämätön ja sen ennakoiminen on vain viisasta. Vaatimukset EU tasolta ovat kasvamassa. Energiatehokkuusdirektiivin (EED) ja rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) tavoitteita on oltu kiristämässä jo ennen Ukrainan sodan aiheuttamaa kriisiä. Julkisesta sektorista, kunnista ja kaupungeista, halutaan EU tasolla edelläkävijöitä. Niinpä entistä kovempia velvoitteita on lähivuosina tulossa kunnille. Energiatehokkuusdirektiivin velvoitteita täytetään tällä hetkellä Suomessa energiatehokkuussopimuksin. Kunta-alan energiatehokkuussopimus (KETS) onkin yksi kuntien tehokkaimpia energiatehokkuustyön muotoja. Kirkkonummen kunta on liittynyt sopimukseen ja sitoutunut energiatehokkuuden systemaattiseen parantamiseen. Turhan energiankulutuksen leikkaamisen tulisi olla osa normaalia toimintaa jo nyt. Silti parantamisen varaa on vielä; energian tuhlausta on edelleen. Kuntalaisilta tulee palautetta muun muassa siitä, että tyhjissä kunnan rakennuksissa palavat valot yöaikaan ja aktiivikäytöstä poistetuissa rakennuksissa, kuten Vols, on täydet lämmöt päällä. Tällaisen turhan energian käytön lopettaminen tuo myös säästöjä.

Työ- ja elinkeinoministeriö, energiavirasto, Motiva, ympäristöministeriö, valtioneuvoston kanslia ja Sitra ovat 25.8 lanseeranneet Astetta alemmas -energiansäästökampanjan. Kirkkonummen kunnan tulisi liittyä osaksi yhteisiä energiatalkoita etsimällä ripeästi uusia energiatehokkuustoimia ja liittymällä kampanjan kumppaniksi näyttääkseen kuntalaisille mallia energiansäästössä. Nyt on jokaisen hyvä aika miettiä omaan kulutustaan ja sen tehokkuutta. Nämä ovat kaikkien yhteiset talkoot!