Miksi Anna?

22.03.2023

Ennakkoäänestys alkoi ja jatkuu tiistaihin 28.3. saakka! Nyt jos koskaan on oikea aika vaikuttaa äänestämällä!

Olen ehdolla eduskuntaan Kokoomuksen listalta Uudellamaalla numerolla 77.

Eduskuntaan tarvitaan uuden polven päättäjiä, joilla on näkemyksen lisäsi osaamista, ymmärrystä ja kokemusta niin työelämästä kuin lapsiperheiden arjesta. Uskon kovaan työhön, avoimuuteen, kykyyn ja haluun etsiä yhteisiä ratkaisuja sekä tutkittuun tietoon. 

Äänestämällä minua, annat äänesi:

Työlle, kasvun rakentamiselle ja kestävälle taloudenpidolle

Suomen talous on saatava tasapainoon. Holtiton velkaantuminen ei voi jatkua. Menojen priorisoimisen lisäksi tarvitsemme panostuksia kasvuun! Kasvua saadaan panostamalla koulutukseen, työvoiman riittävyyteen ja jaksamiseen, työperäisen maahanmuuton lisäämiseen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä hyvien ratkaisujen skaalaukseen ja kaupallistamiseen. Osaava Suomi pärjää! 

Hyvinvoinnille

Ikäluokkien pienentyessä tarvitsemme kaikki töihin. Tarvitsemme joustavampaa työelämää ja panostuksia ihmisten jaksamiseen, jotta ihmiset jaksavat töissä eläkeikään asti. Työmarkkinoiden joustoja lisäämällä jokaisella pitää olla mahdollisuus työllistyä. Mahdollistetaan elinikäinen oppiminen. Jokainen lapsi saa oppimisen mahdollisuudet taustastaan riippumatta eikä oppiminen lopu koulunpenkiltä päästyä. Apua on saatava, kun sitä tarvitsee. Tulevaisuudessa palvelujen monipuolistuminen, digitalisoituminen ja valinnanvapauden lisääntyminen takaavat palveluiden saatavuuden, laadun ja hoidon jatkuvuuden. Varhaisella puuttumisella ehkäistään syrjäytyminen.

Järkevälle ja kustannustehokkaalle energia- ja ilmastopolitiikalle

Tarvitsemme tulevaisuudessa entistä fiksumpaa energiapolitiikkaa. Näin varmistamme riittävän energiaomavaraisuuden, kohtuuhintaisen energian ja kustannustehokkaan siirtymän kohti vähähiilisyyttä. Siirtymässä onnistuminen on niin kuluttajien kuin koko Suomen etu ja suuri mahdollisuus. Keinot: siirtoyhteyksien lisääminen , monipuolisen energiapaletin vahvistaminen, teknologianeutraalin sääntelyn, ydinenergialain uudistamisen, luvituksen helpottamisen sekä vakaan investointiympäristön synnyttämisen. 

Yhteistyölle ja tietoon perustuvalle päätöksenteolle

Eduskuntaan valittavien tulisi perustaa päätöksensä parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. Kaikkien kanssa on pystyttävä keskustelemaan ja tulemaan toimeen. Sieltä ratkaisut syntyvät. Teen rakentavaa puoluerajat ylittävää politiikkaa! 

Mitä päätätkään, muista äänestää! 

"Kalenterini" voit katsoa tästä. Nähdään!